Het is momenteel niet makkelijk om personeel te werven en te behouden. Het
verloop is in veel organisaties hoog en daarnaast is ook het verzuim vaak hoger dan
gewenst. Druk op de overige medewerkers neemt dan toe, het resultaat wordt
minder. En wat als quiet quitting dan ook nog eens vaak voorkomt?

Wat is quiet quitting?

Quiet quitting is een bekend probleem: werknemers zijn weliswaar aanwezig, maar
vervullen slechts het minimale takenpakket en voelen geen betrokkenheid bij de
organisatie. In recent onderzoek van Gallup blijkt dat in de VS 50 % van de
werknemers een quiet quitter is (Is Quiet Quitting Real?). Dit is de laatste jaren fors
toegenomen. Het behoeft geen betoog dat dit leidt tot slechtere bedrijfsresultaten.

Conscious quitting

Nu is er daarnaast een nieuw(er) fenomeen: conscious quitting. Mensen nemen
ontslag, overwegen dit te doen of willen niet werken bij een bepaalde organisatie,
omdat ze zich niet herkennen in de kernwaarden van deze organisatie en/of omdat
ze vinden dat de organisatie onvoldoende bijdraagt aan een betere wereld. Dit blijkt
uit onderzoek gedaan door Paul Polman onder 4000 werknemers in de VS en UK.
2023 Net Positive Employee Barometer


Bijna de helft van het aantal medewerkers overweegt ontslag te nemen omdat de
waarden van de organisatie niet in lijn zijn met hun eigen waarden. Sterker nog, een
derde van de medewerkers heeft dit al eens gedaan en bij de generatie Z en de
millenials is dit bijna de helft. Zelfs in economisch zware tijden geeft een op de drie
werknemers aan genoegen te nemen met minder salaris, als dat betekent dat ze
kunnen werken voor een organisatie die de bij hen passende kernwaarden heeft.

Bovendien verlangt het merendeel van de werknemers ernaar te werken voor een
organisatie die een positieve impact heeft op de wereld (76% in de VS en 66% in de
UK). Ze willen daar zelf binnen de organisatie ook een actieve bijdrage aan leveren.

Hier ligt een kans voor jouw organisatie!

In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is het niet alleen een uitdaging om
gekwalificeerd personeel aan te trekken, maar ook om hen te behouden. De
traditionele methoden voor werving en behoud zijn simpelweg niet meer voldoende.
Hoewel arbeidsvoorwaarden nog steeds belangrijk zijn, maken ze niet langer het
verschil. Het is van essentieel belang om aandacht te besteden aan de kernwaarden
van jouw organisatie. En dan niet alleen op papier, maar vooral hoe je deze in de

praktijk brengt. Welk gedrag past bij jullie kernwaarden. Hoe kun je daarop sturen?
Neem je medewerkers aan die bij jullie kernwaarden passen? Hoe kun je als
leidinggevende het goede voorbeeld geven? Hoe spreek je medewerkers aan als
gedrag niet past bij de kernwaarden?
De gevolgen?
● Betere match tussen bedrijf en werknemer
● meer betrokken en bevlogen werknemers
● lager verloop (minder conscious quitters)
● lager verzuim
● betere resultaten
● en minder quiet quitters
Wil je deze kans benutten?

Categories: Uncategorized